Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Ruusu-Aula Oy Osoite: Martinkatu 1, 20810 TURKU Y-tunnus:  2847537-4 Puhelinnumero: 022356849 Sähköpostiosoite: ruusuaula@gmail.com
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Ruusu-Aula Oy Nimi: Ria Vikama Osoite: Martinkatu 1, 20810 TURKU Puhelinnumero: 022356849 Sähköposti: ruusuaula@gmail.com
3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
4. Rekisterin tietosisältö
Etunimi, Sukunimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Käyttäjätunnus, Salasana
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.
7. Evästeiden (cookies) käyttö Palvelussa käytetään evästeitä.
Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
8. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Kukkakauppa
Ruusu-Aula

Martinkatu 1,
20810 TURKU
puh: (02) 2356 849
ruusuaula@gmail.com